Reklama
 
Blog | Kateřina Kadlecová

Život (a smrt) politických vězeňkyň

Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu opět vydal zajímavou knihu. Jestli si občas myslíte, že váš život stojí za pendrek, bezpodmínečně si přečtěte text Tomáše Bursíka Ztratily jsme mnoho času... Ale ne sebe! s podtitulem Životy politických vězeňkyň v československých věznicích padesátých a šedesátých let dvacátého století. Po sérii dokumentů ČT Ženy Charty 77 jde v posledních měsících o další svědectví o zničených životech - další čárky na pažbách pušek minulého režimu.

Tomáš Bursík, zaměstnanec Archivu bezpečnostních složek Ministerstva vnitra ČR, nejenže napsal informacemi nabitý, fundovaný, čtivý text, ale navíc vydoloval ze složek dopisy generálnímu tajemníkovi OSN psané v několika jazycích dvanácti statečnými ženami, vězněnými v nelidských podmínkách, jejich stížnosti a záznamy výslechů (výslech je v komunistickém slovníčku té doby samozřejmě krycí jméno pro mučení), nevyslyšené žádosti o milost, doklady o promarněném čase, protestních hladovkách a následných trestech. Obrazová dokumentace (ofotografované dopisy aj. zaujímají téměř 100 stran) mluví za vše.

Text je velice zajímavou sociologickou studií – mnoho vypovídá o monotónnosti vězeňského života, o brutálních dozorcích, o zákazu akademické a jakékoli intelektuální práce, o nesplnitelných normách a neexistenci volného času, ve kterém se pak ty normy doháněly. Přítelkyně z domu smutku Evy Kantůrkové působí ve srovnání s popisovanými osudy skoro jako melodramatická telenovela. "Za každý přestupek, jako například nahlédnutí z okna, sednout na kavalec, mohl následovat trest KOREKCE. Korekce byla mokrá, tmavá, bez větrání, cementovaná podlaha, bez lůžka, takže pobyt v ní zanechal stopy na zdraví." Zde některé ženy trávily své dny – s myšlenkami na to, co se asi venku děje s jejich rodinami.

Když jsem si četla protokoly o výpovědích, padl na mě hrozný smutek. Představím si profesorku Růženu Vackovou, někdejší poslankyni Fráňu Zeminovou a všechny ty ostatní ženy, jak asi musely trpět – nejdřív, když je mučili s hlavami v kýblech s vodou, když pod kopanci potratily, když jim nadávali do židovských kurev (Vlastě Charvátové), a pak když zjistily, že žádné oficiální stížnosti nepomáhají a že budou i nadále jíst teplé jídlo jen jednou za tři dny a pít vodu z klozetu (pokud měly to štěstí, že na cele nějaký byl). Je strašné, když si uvědomím, že se to mohlo stát nějaké ženě, kterou znám. A je ještě strašnější, že jsou v téhle republice stále lidé, kteří volí duchovní následovníky (dá se vůbec použít výraz "duchovní" v souvislosti s tímhle svinstvem?) poválečných a normalizačních komunistů.

Reklama

Knížka vyšla v nákladu 3 000 výtisků a je neprodejná; podle editorky Pavlíny Zápotocké však byla zaslána do desítek veřejných institucí a každý zájemce ji může získat v budově pražského ÚDV. A ještě lépe uděláte, když si pro knížku osobně zajdete v úterý 13. 3. do knihkupectví Academia na roh Vodičkovy ulice a Václavského náměstí, kde se od 17:00 koná prezentace (a ve čtvrtek 29. 3. následuje autorská prezentace na Kampě v Kavárně Modrý mlýn, v 18:00). Snad přijdou i některé z žen, které to všechno přežily. Klobouk dolů.